Raport – wezwanie do działania – identyfikujący cele oraz wyzwania, przed jakimi staną obywatele Stanów Zjednoczonych do 2050 roku w obliczu gwałtownego wzrostu populacji.

Dokument zawiera wizję Ameryki zasadzającą się na trzech podstawowych filarach: dobrze prosperującej gospodarki, odpowiedzialnej polityki ekologicznej oraz równości społecznej.

https://www.rockefellerfoundation.org/app/uploads/Century-of-the-City-Chapter-6.pdf