Autorka: Magda Kubecka

Zależy nam na stworzeniu przestrzeni współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi instytucjami z miast poprzemysłowych.

Uczestnicy sieci będą mieć możliwość dzielenia się zgromadzoną wiedzą i doświadczeniami związanymi z transformacją ich miast. Zyskują także szansę wspólnego poszukiwania sposobów na rozwiązywanie specyficznych dla tych miast problemów.

Skąd pomysł?

Zmiany w strukturze przemysłowej stawiają wiele miast w Polsce i w Europie przed koniecznością szukania dla siebie nowej tożsamości – gospodarczej, przestrzennej, społecznej. Ten proces zazwyczaj pociąga za sobą kryzys i dezintegrację w wielu obszarach. Jednocześnie staje się pewną szansą dla miasta na przemyślenie swojego rozwoju. Każde z miejsc w inny sposób radzi sobie z sytuacją transformacji. Ta różnorodność doświadczeń i punktów widzenia jest dla nas dużą wartością.

Uznaliśmy, że jest wystarczająco dużo powodów, żeby podjąć się stworzenia takiej sieci.

Przykłady? Na dobry początek, sieć da nam możliwość:

  • uczenia się od siebie, dzielenia pomysłami, obserwowania, co sprawdza się w procesie transformacji w innych miejscach,
  • poszukiwania rozwiązań podobnych problemów i eksperymentowania,
  • poznawania ludzi, których temat interesuje i którzy go eksplorują,
  • prowadzenia badań i przyglądania się specyfice miast i terenów poprzemysłowych,
  • realizowania wspólnych działań i budowania sieciowych projektów.

Jak może działać sieć?

Do współpracy zapraszamy poprzemysłowe miasta z Polski oraz z innych krajów europejskich. Widzimy, że nasze wyzwania mogą być podobne, ale sposoby ich rozwiązywania są różne w zależności od specyfiki regionu, kontekstu lokalnego czy podejścia decydentów.

Opieramy sieć na założeniu, że wymiana i współpraca będzie elastyczna i może dotyczyć różnych obszarów. Rozmaite mogą być także formy działania – od spotkań i wizyt studyjnych, przez konsultacje on-line, aż po startowanie w konkursach, organizowanie dużych i małych przedsięwzięć i wspólne eksperymentowanie. To, w jaki sposób będzie się rozwijać zależy od jej uczestników. Wierzymy, że możliwości są ogromne.

Sieć miast = sieć ludzi

„Sieć miast” to w rzeczywistości sieć ludzi, którzy w tych miastach działają i chcą je zmieniać. Wyobrażamy sobie, że będą ją tworzyć przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji lub grup, których łączy poszukiwanie sposobów na rozwijanie miasta i chęć wymieniania się doświadczeniami z innymi.

Właśnie kompletujemy grupę roboczą, aby określić założenia i ramy funkcjonowania sieci oraz wybrać priorytetowe obszary działań. Chcesz włączyć się do tworzenia sieci? Świetnie! Skontaktuj się ze mną pisząc na m.kubecka [at] pracowniamiejska.