Autorka: Justyna Król

Dla miast, które powstały lub rozrosły się wokół jednego przemysłu czas, kiedy ten przemysł zamyka swoje podwoje jest pełen wyzwań. Widzieliśmy do tej pory wiele miast poprzemysłowych na całym świecie, które starały się na nowo ukształtować swoje gospodarki i znaleźć drogę wyjścia z recesji.

Pracownia Miejska powstała właśnie po to, żeby pomóc miastom w tym procesie. W tym też celu przygotowujemy poprzemysłową kampanię foresightową#Konin2050 (wikipedia o foresighcie).

Co jest naszym celem?

Mamy dwa główne cele:

  1. Lokalny: Kopalnia węgla, dzięki której Konin w ciągu dwóch dekad minionego stulecia rozrósł się ponad czterokrotnie będzie musiała zostać zamknięta za około 20 lat [przykładowa prognoza]. Pierwsze zwolnienia (niedawno prawie 300 osób) mamy już za sobą. Dlatego też w ramach #Konin2050 głównym celem jest dla nas rozpoczęcie rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami, mieszkańcami i specjalistami w określonych dziedzinach na temat możliwych scenariuszy rozwoju miasta po zamknięciu kopalni. Na rozmowie się jednak nie skończy – bardziej niż na samych scenariuszach zależy nam na zdefiniowaniu pierwszych kroków, które pozwolą nam przygotować się do zamknięcia kopalni.
  2. Globalny: kampania #Konin2050 będzie naszym pierwszym pierwszym foresightem w mieście poprzemysłowym. Chcemy na jego podstawie zbudować model, który będzie służył miastom w podobnej sytuacji. Wspólnie będziemy w stanie zidentyfikować narzędzia i trendy, które uchronią miasta przed niepotrzebnymi trudnościami, zaoszczędzą pieniądze i umożliwią im przejście przez transformację śmiało i efektywnie.

Jak chcemy to zrobić?

Cały proces pozostanie otwarty i elastyczny. Oznacza to, że wstępny scenariusz, o którym piszę poniżej, z pewnością będzie ewoluował i jeszcze wiele jego elementów się zmieni zanim kampania ruszy na dobre. Rozpoczęliśmy już konsultacje metodologii m.in. z akademikami z University College of London, którzy realizowali kampanięLondon2062.

Planujemy podzielić kampanię na dwie części:

  1. Wypracowanie zestawu scenariuszy.

Planujemy rozpocząć kampanię od zarzucenia sieci. Chcemy znaleźć ludzi w Koninie i okolicach, którzy są Teslami naszych czasów, liderami, liderkami, ludźmi żyjącymi poza głównym nurtem. Poszukujemy ludzi z wizją, którzy we współpracy z ekspertami pomogą napisać scenariusze dla miasta po 2050 roku. Wstępnie planujemy rozmawiać o takich dziedzinach jak gospodarka, ochrona środowiska, kultura, edukacja, technologia, społeczeństwo.

  1. Konsultacje społeczne

Przy wykorzystaniu interwencji artystycznych, spotkań online i offline, gier i innych mniej oczywistych narzędzi poddamy nasze scenariusze szerszej dyskusji z mieszkańcami i mieszkankami Konina. W oparciu o wyniki konsultacji będziemy modyfikować scenariusze i wypracowywać dalsze działania.

Spodziewamy się trzech rezultatów:

  • zestawu najpopularniejszych scenariuszy Konina w 2050 roku, pokazujących, w którą stronę mieszkańcy chcieliby poprowadzić miasto;
  • listy rekomendacji dla samorządu;
  • modelu poprzemysłowego foresightu, gotowego do wykorzystania dla tego typu miast w Polsce i za granicą.

Dziś szukamy partnerów!

Zależy nam na tym, żeby projekt był tak międzysektorowy i międzydyscyplinarny, jak to tylko możliwe.

Szukamy partnerów akademickich, społecznych i biznesowych, zainteresowanych testowaniem i kopiowaniem tego modelu forestightu.

Chcesz przetestować to też w swoim mieście? Realizowałaś już taki projekt? Zastanawiasz się nad zainwestowaniem w ten? Skontaktuj się z nami – chętnie porozmawiamy