Tematyka inteligentnych miast (smart cities) w Polsce póki co raczkuje. Pomimo relatywnie dużego zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami (patrz: liczba konferencji pod hasłem #SmartCity), wciąż nie rozumiemy w pełni, co ten trend ze sobą niesie i jakie możliwości stwarza poza prostym wykorzystaniem technologii w zarządzaniu miejskimi zasobami.

Aby skuteczniej zgłębić temat i umożliwić wzajemne poznanie się osób nim zainteresowanych, stworzyliśmy grupę  na LinkedIn. Zapraszamy do niej wszystkie sektory: publiczny, prywatny, pozarządowy i media. Dołączajcie zatem, dzielcie się informacjami i znajdujcie partnerów do inteligentnych przedsięwzięć!