Strategia rozwoju Kazachstanu dla dziewięciu obszarów tematycznych: polityki energetycznej, polityki społecznej, kształtowania tożsamości narodowej, industrializacji, polityki zagranicznej, przedsiębiorczości, edukacji, polityki gospodarczej oraz demokracji.

http://kazakhstan2050.com/