Inspirującym wykładem prof. Saskii Sassen z Uniwersytetu Columbia rozpoczął się dziś VII Kongres Regionów we Wrocławiu. Otwierająca debata wydaje się nadawać ton zaplanowanym na kolejne dwa dni dyskusjom.

Czy średnie i małe miasta mają szansę przetrwać w świecie rosnących metropolii? Jaką rolę mogą pełnić i w jaki sposób są w stanie zidentyfikować swoją przewagę konkurencyjną? Jaką rolę w ich rozwoju odgrywać będą polityki wdrażane przez powiaty i województwa?
Pierwsze odpowiedzi nie pozwalają tracić nadziei. Kluczowe pytanie będzie zatem nie o to “czy”, ale “jak” średnie miasta mogą zadbać o swój własny, zrównoważony rozwój, a tym samym o jakość życia mieszkańców.

Pozostańcie z nami przez kolejne dwa dni! Będziemy się z Wami dzielić co ciekawszymi odpowiedziami.