Plan wytyczający ramy ochrony Wielkiej Rafy Koralowej. W szerszym kontekście stanowi on przykład umiejętnego zarządzania obszarami chronionymi.

Opracowany w oparciu o wszechstronną analizę mechanizmów zarządzania środowiskowego, definiuje siedem priorytetów działania: zdrowie ekosystemów, bioróżnorodność, dziedzictwo, jakość wody, korzyści społeczne, korzyści ekonomiczne i zarządzanie.

http://www.environment.gov.au/marine/gbr/long-term-sustainability-plan