Pracownia Miejska

Pracownia Miejska odpowiadała za kompleksową organizację spotkań, uwzględniając także budowanie relacji z przedstawicielami samorządu. Wspierała nas również w dotarciu do lokalnych mieszkańców, tworząc płaszczyznę wymiany myśli i informacji w zakresie oświetlenia przestrzeni miejskiej, pomiędzy mieszkańcami, samorządem a Philips Lighting. Rekomenduję współpracę z Pracownią Miejską jako rzetelnym partnerem biznesowym, który oferuje zarówno usługi konsultingowe, eventowe, jak i pomaga rozwijać działalność w segmencie administracji publicznej.
Pragnę wyrazić swą pozytywną ocenę na temat fachowości Pani Justyny Król, która połączona z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby kontrahenta, wpłynęła na wysoki poziom dotychczasowej współpracy. Pani Justyna posiada rozległą wiedzę na temat rozwiązań stosowanych w miastach na całym świecie. Jako osoba o szerokich horyzontach trafnie postrzega, diagnozuje i rozwiązuje problemy, a także posiada szerokie kontakty biznesowe, którymi chętnie dzieli się, wspierając pracę nad projektem "Foresight Lublin 2050".
Mariusz Sagan
Dr Mariusz Sagan
Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzedu Miasta Lublin
Aby uniknąć sytuacji z przeszłości, w której stworzono strategię wyznaczającą cele dla subregionu konińskiego do 2040 roku, i która koncepcyjnie w ogóle się nie sprawdziła, sięgamy po Foresight oparty o dane i trendy, niezależne od woli politycznej czy innych lokalnych czynników. Istotne są tu te elementy foresightu, które łączą perspektywę lokalną i globalną.
Mariusz Seńko
Mariusz Seńko
Starosta Powiatu Tureckiego
Wykonanie powierzonego zadania spełniło oczekiwania zleceniodawcy pod względem czasu realizacji, sprawności komunikacji ze wszystkim interesariuszami, w tym w szczególności ze zleceniodawcą. Rzetelność prowadzonych badań, konsultacji oraz zaangażowanie Pracowni Miejskiej w powierzone jej zadania są godne pochwały.
Mgr Bogusław Kmak
Zastępca Dyrektora MOSiR Nowy Sącz
Przygotowany i wygłoszony przez Justynę Król z Pracowni Miejskiej wykład dotyczący wyzwań społecznych stojących przed mieszkańcami i mieszkankami miast XXI w. otworzył organizowane w Warszawie Forum Pedagogów i Pedagożek Teatru w 2018. Refleksje pochodzące z Pracowni Miejskiej pozwoliły umieścić pedagogikę teatru w szerszym kontekście wyzwań cywilizacyjnych, które mają znaczący wpływ na działania edukacyjne i artystyczne. Wykład stał się zapalnikiem dyskusji toczonych w kuluarach oraz w kolejnych punktach programu Forum. Wystąpienie przygotowane zostało z dużą starannością i poczuciem humoru, a prezentowane w nim przykłady zjawisk społecznych były intrygujące i inspirujące, zachęcające do podjęcia nie tylko rozmów ale też konkretnych działań! Rekomenduję współpracę z Pracownią Miejską – ich wiedza, doświadczenie i sposób prezentacji trendów społecznych pozwoliły na uruchomienie wyobraźni i krytycznego myślenia wśród uczestników i uczestniczek Forum.
Podczas szkolenia "Miasta 2050" realizowanego przez Pracownię Miejską, pracownicy różnych departamentów wielu wydziałów banku Santander Bank Polska S. A., mogli poznać światowe trendy, które będą wpływać na rozwój miast, a w konsekwencji również na rynek, klientów i ich potrzeby. Przy wsparciu interaktywnej gry uczestnicy mogli zinterpretować trendy w kontekście swoich własnych zadań oraz celów biznesowych całego banku. Szkolenie pozwoliło im spojrzeć na krótko i długofalowe cele, produkty i stosowane narzędzia biznesowe. Pracownia Miejska bardzo dobrze rozumiała potrzeby naszego zespołu i potrafiła skutecznie dostosować narzędzia, którymi je zrealizuje.
Szkoła Liderów współpracuje z Pracownią Miejską od 2 lat. Regularnie zapraszamy ją do naszych programów miejskich i samorządowych. Wystąpienia i warsztaty, w których pokazywane są trendy rozwoju miast i regionów, stają się inspiracją dla liderów życia publicznego – urzędników miejskich, przedstawicieli biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Pozwalają liderom miast spojrzeć długofalowo na rozwój ich społeczności, uchwycić te szanse i zagrożenia przyszłości, na jakie warto już dziś się przygotować. Justyna Król, założycielka Pracowni, jest kreatywna i przekonująca, ale też konkretna, świetnie rozumie wyzwania samorządowców, potrafi spojrzeć na lokalne problemy z różnych perspektyw. Doświadczenie Pracowni Miejskiej w prowadzeniu foresightów w miastach, narzędzia które stosuje i tworzy sprawiają, że praca z nią jest za każdym razem odkrywcza i inspirująca. Fundacja Szkoła Liderów bardzo ceni współpracę z Pracownią Miejską i rekomenduje ją do współpracy.
Katarzyna_Czayka-Chełmińska
Katarzyna Czayka-Chełmińska
Fundacja Szkoła Liderów