W miniony piątek obchodziliśmy trzecie urodziny. Przez tych kilka lat współpracowaliśmy z samorządami, NGOsami, małymi firmami, korporacjami i last but not least, z mieszkańcami i mieszkankami dużych i małych miast w całej Polsce. Dla nas wewnętrznie te trzy lata były czasem na przepoczwarzenie się ze start-upu społecznego w pełnokrwiste przedsiębiorstwo społeczne. Dziś chcemy podzielić się z Wami trzema lekcjami wyniesionymi z tych trzech lat działania i powiedzieć głośno: kolejne lata tylko z Wami!

Lekcja pierwsza i najważniejsza: Nie ma nas bez Was.

Za każdym razem, gdy wjeżdżaliśmy do kolejnego miasta to Wy byliście naszymi oczami i uszami, to Wy pomagaliście nam szybciej zrozumieć lokalny kontekst, to Wy dzieliliście się swoimi kontaktami, dzięki czemu szybciej mogliśmy wspólnie brać się za wypracowywanie rozwiązań dla wybranych przez Was wyzwań. Na swojej drodze spotkaliśmy urzędników i urzędniczki, które przeczą wszelkim stereotypom oraz aktywistów i aktywistki, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Czwarty rok chcemy poświęcić na przybliżanie nas do siebie i budowanie sieci miejskich zmieniaczy. Chcemy razem z Wami stworzyć platformę, która umożliwi wymianę doświadczeń i inspiracji, ale nie tylko. Będziemy też wspólnie z Wami eksplorować modele finansowania rozmaitych miejskich przedsięwzięć i budowania kolejnych biznesów społecznych, dzięki którym nasze miasta będą się stawać coraz przyjaźniejsze i wzmacniające. Jeśli chcecie się włączyć w budowanie platformy, piszcie do @mnie.

Lekcja druga: Jeśli już sektory, to wszystkie. Jeśli smart city, to zaczynając od smart citizen.

Zmierzamy w kierunku świata, w którym stary podział na sektory przestanie być funkcjonalny. Coraz bardziej zacierają się granice między biznesem, działaniami społecznymi, realizacją zadań publicznych, etc. Zanim jednak ta zmiana będzie wyraźna i naturalna dla wszystkich stron, staramy się w każde nasze działanie włączać wszystkie trzy sektory oraz mieszkańców miast. W naszym doświadczeniu to właśnie tak zaprojektowane działania mają największy sens i najdłużej trwający efekt.

Warsztaty “Urban Inspiration/Miasto Światła” w Poznaniu.

Tak też patrzymy na wątek inteligentnych miast – nie jako technologii wspierającej/zastępującej wybrane miejskie procesy, ale jako świadomych mieszkańców, urzędników i biznes wykorzystujących technologię, żeby efektywniej wspólnie podnosić jakość życia w mieście. Dlatego też, kontynuując doświadczenia z ubiegłego roku, chcemy zapraszać do wspólnej debaty nad inteligentnymi rozwiązaniami samorządy, organizacje pozarządowe i mieszkańców, aby mieli przestrzeń na zadanie pytań dostawcom różnych usług i podjęcie decyzji, które z nich są dla nich kluczowe na tym początkowym etapie. Jeśli chcecie wypracowywać w szerokim dialogu plan rozwijania kolejnych inteligentnych miast, piszcie do @Moniki.

Lekcja trzecia: The Future is Now.

Foresight ma moc. Na poziomie miasta foresight ma moc, gdy jest uspołeczniony, gdy scenariusze rozwoju tworzone są w szerokim dialogu, z wszystkimi grupami (patrz: lekcja 1 i 2). Dlaczego? Bo bez względu na to, jakie scenariusze mogą stworzyć eksperci, wdrożenie wizji miasta, która spełnia potrzeby jego mieszkańców jest często… w rękach jego mieszkańców (przez wybory, tworzone NGO i biznesy, oddolne inicjatywy, etc.). Już wkrótce poznacie kolejne polskie miasto, które zacznie przy naszym wsparciu wypracowywać z mieszkańcami scenariusze na 2050 rok! Jeśli chcecie, aby Wasze miasto było kolejne, piszcie do @Agaty!

Takie lekcje, takie plany. Jeśli któryś z tych planów brzmi dla Was inspirująco – dajcie znać! Jeśli chcecie podzielić się z nami swoimi projektami, pomysłami, wyzwaniami i opublikować je na naszym blogu, piszcie do @Magdy. Jesteśmy w kontakcie!