Czy oświetlenie ma wpływ na jakość życia mieszkańców, poczucie bezpieczeństwa, samopoczucie? Jak światło wpływa na funkcjonowanie firm? Czy możemy mówić o rewitalizacji światłem? Jak kreować przestrzeń publiczną za pomocą światła?

Spacer badawczy

Łódź to drugie miasto, w którym spotkamy się z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami Urzędu Miejskiego, żeby porozmawiać o roli światła w przestrzeni miejskiej. Tym razem do konsultacji wykorzystujemy spacer badawczy, podczas którego grupy badaczy, najlepiej użytkowników danej przestrzeni, w oparciu o scenariusz i przygotowane pytania, wyposażeni w aparaty, dokonują „audytu” okolicy. Badacze mają zwracać uwagę na funkcje, która aktualnie pełni konkretna przestrzeń, natężenie oświetlenia i jego ubytki, atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, ilość i jakość reklam. Uczestnicy i uczestniczki spaceru wskazują miejsca o większym lub mniejszym natężeniu ruchu. Spacer ma na celu dostarczenie informacji o tym, jak dana przestrzeń postrzegana jest z perspektywy jej użytkowników.

Miasto Światła

Organizowany przez nas spacer badaczy jest elementem projektu „Miasto światła” prowadzonego przez firmę Philips Lighting w największych miastach w Polsce. To projekt służący partycypacyjnemu projektowaniu przestrzeni publicznej i kreowaniu jej wizerunku przy pomocy iluminacji. Miasto Światła jest pretekstem do dialogu na temat upiększania miasta, kreowania jego tożsamości, wpływania na funkcje przestrzeni i poprawy jakości życia. Podczas warsztatów teoretyczno-praktycznych prezentowane są wyniki spaceru badawczego, które uczestnicy wykorzystują do projektowania oświetlenia na wybranych budynkach, w oparciu o zebrane podczas spaceru informacje, własną wiedzę, doświadczenia i potrzeby. Ostatnim elementem, wieńczącym projekt, jest otwarty pokaz zaprojektowanych iluminacji, podczas którego pozostali mieszkańcy i turyści, mogą ocenić i zobaczyć jak odpowiednio dobrane oświetlenie, może zmienić wizerunek przestrzeni.

Jeśli chcecie do nas dołączyć, zapraszamy w najbliższych tygodniach do Łodzi i Lublina!

„Miasto Światła: Łódź”
14 lipca – spacer badawczy, start godz. 20:30, skrzyżowanie Tuwima i Piotrkowskiej
21 lipca – pokaz iluminacji na wybranych budynkach, start godz. 22:00, ul. Tuwima

„Miasto Światła: Lublin”
19 lipca – spacer badawczy, start godz. 20:30, przy Ratuszu
2 sierpnia – pokaz iluminacji na wybranych budynkach, start godz. 22:00. Krakowskie Przedmieście