Global City Teams Challenge Expo to jedne z największych na świecie targów prezentujących rozwiązania w obszarze Smart City. W ramach przygotowań do tego wydarzenia, w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odbył się pierwszy etap cyklu warsztatowego na temat współpracy start-upów z samorządami w zakresie inteligentnych miast.

8 lutego 2017 spotkaliśmy się z przedstawicielami start-upów, a 9 lutego z samorządami, aby poznać ich doświadczenia w budowaniu wzajemnych relacji.

1 marca widzimy się z obiema grupami, aby uwspólnić główne wyzwania i rozpocząć tworzenie action clusters.

W trakcie tych spotkań poznaliśmy perspektywy obu środowisk i zdefiniowaliśmy kluczowe potrzeby oraz wyzwania:

Start-upy

       1. Niewystarczająca wiedza technologiczna wśród urzędników

W miastach nie ma konkretnych osób, bądź wydziałów odpowiedzialnych za wdrożenia technologiczne i budowanie strategii smart city. Samo dotarcie do osoby, z którą można porozmawiać staje się pierwszym wyzwaniem.

       2. Decyzyjność

W urzędach często trudne lub wręcz niemożliwe jest znalezienie osoby uprawnionej do podjęcia decyzji w sprawie współpracy ze startupem i rozpoczęciem testowania innowacyjnego rozwiązania. Zazwyczaj trzeba czekać, aż klamka zapadnie na najwyższych szczeblach urzędowych, co zajmuje zdaniem start-upów zbyt dużo czasu. 

      3. Procedury

W urzędzie wszystko musi się zgadzać z ograniczeniami proceduralnymi, przez co innowacyjność wybieranych rozwiązań jest zazwyczaj niska i nie przekłada się na potrzeby i polepszenie jakości życia mieszkańców.

      4. “Kompleks Pioniera”

Samorządy zazwyczaj boją się podejmować ryzyko związane z tym, że jako pierwsi w skali kraju, województwa czy powiatu, wprowadzą niesprawdzone wcześniej rozwiązanie.

Samorządy

     1. Ograniczenia budżetowe

Brak środków finansowych na podjęcie współpracy – start-upy często nie mają świadomości, jak funkcjonują zamówienia i jakie są ograniczenia budżetowe w samorządach.

     2. Skanowanie rynku

Trudności w identyfikacji start-upów lub zespołów, które pracują nad rozwiązaniami dla problemu zdefiniowanego przez samorząd oraz brak narzędzi testujących proponowane przez start-upy rozwiązania.

     3. Procedury

Utrudnienia związane z urzędowymi procedurami Zamówień Publicznych – wciąż niewiele samorządów korzysta z tzw. Partnerstwa Innowacyjnego.

      4. Niewystarczająca wiedza technologiczna

Mała wiedza technologiczna wśród pracowników samorządowych utrudnia rozmowę ze start-upami na temat ich produktów i usług.

Jakie są Wasze doświadczenia we współpracy z samorządami lub start-upami w obszarze Smart City? Zostawcie swój komentarz lub zapiszcie się na spotkanie 1 marca!