Strategia rozwoju Australii Zachodniej, mająca na celu wypracowanie metod planowania przyszłości regionu oraz zarządzania czynnikami zmian.

Na podstawie rozpoznanych trendów rozwojowych, zasad planowania oraz zdefiniowanych celów strategicznych, dokument ten określa wizję Australii Zachodniej do 2050 roku.

http://www.planning.wa.gov.au/dop_pub_pdf/State_Planning_Strategy_2050.pdf