Strategia działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80-95% względem roku 1990 oraz stworzenie systemu energetycznego zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Projekt ustala wytyczne niezbędne dla ustanowienia optymalnej struktury produkcji i wykorzystania energii w 2050 roku.

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2050-energy-strategy