PRAKTYCY PARTYCYPACJI CORAZ BLIŻEJ DOSKONAŁOŚCI?

Coraz więcej samorządów stara się rozmawiać i konsultować swoje decyzje z mieszkańcami, budując w ten sposób kulturę dialogu społecznego i zaufanie.