WARSZTATY PRAWIE-DESIGN THINKING: EDUKACJA RYNEK PRACY

Jakie działania mogą podjąć przedstawiciele sektora edukacji, rynku pracy, czy rodzice, żeby efektywniej przygotowywać i wspierać młodych w znalezieniu zatrudnienia?