Ponad ¼  bezrobotnych w powiecie konińskim to osoby poniżej 24 roku życia. Z takim samym wyzwaniem mierzą się samorządy w kraju i za granicą. Coraz powszechniejsze stają się zatem pytania o to, co w obecnym systemie nie działa i czego brakuje, aby młodzi skuteczniej budowali swoją pozycję na rynku pracy?

Jakie działania mogą podjąć przedstawiciele sektora edukacji, rynku pracy, czy rodzice, żeby efektywniej przygotowywać i wspierać młodych w znalezieniu zatrudnienia? Na te i inne pytania z pogranicza edukacji i rynku pracy odpowiadaliśmy w ramach dwudniowych, testowych warsztatów design thinking zorganizowanych w Pracowni Miejskiej.

Design Thinking – myślenie projektowe

Metoda Design Thinking, która początkowo wykorzystywana była głównie we wzornictwie, z czasem okazała się skutecznym narzędziem do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia. Polega ona na wejściu w buty grupy docelowej, nie tylko zrouzmieniu, ale i współodczuwaniu jej problemów problemów i potrzeb. Dzięki temu możliwe staje się skonstruowanie rozwiązań, które skuteczniej niż dotyczasowe spełniać będą wymagania użytkowników. Design Thinking zakłada 5 etapów działania:

  1. empatyzowania, czyli głębokiego zrozumienia problemów i potrzeb użytkownika,
  2. zdefiniowania problemów, wymagającego przełamania stereotypowego myślenia ograniczającego pole widzenia,
  3. generowania pomysłów, czyli kreatywnego tworzenia jak największej liczby nowych rozwiązań,
  4. prototypowania, czyli stworzenia prostego modelu, na podstawie którego możliwe będzie szybkie zebranie opinii przyszłych użytkowników oraz
  5. testowania w środowisku użytkownika.

Dopiero pozytywne rezultaty wszystkich etapów tworzenia pozwalają na wypracownie innowacyjnych, ale jednocześnie możliwych do zrealizowania i opłacalnych rozwiązań.

Interdyscyplinarny zespół

Najważniejszym elementem warsztatów jest odpowiedni dobór uczesników. W skład zespołu kreatywnego powinny wchodzić osoby, posiadające szerokie doświadczenie i jednocześnie będące na tyle otwarte, aby potrafiły spojrzeć na analizowany problem z innej perspektywy niż zwykle. Im bardziej zróżnicowany i interdyscyplinarny zespół, tym większa szansa na stworzenie realnych i jednocześnie innowacyjnych rozwiązań. W warsztatach o edukacji i rynku pracy wzięli udział: dyrektorzy dwóch konińskich szkół (gimnazjum i liceum), nauczyciele, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i młodzi przedsiębiorcy.

W tych testowych warsztatach nie wzięła udziału najważniejsza grupa, która będzie użytkownikiem rozwiązań, czyli uczniowie. Uznaliśmy w trakcie rekrutacji, że interesujące będzie zderzenie wyników naszej pracy podczas dwóch niemal identycznych warsztatów – tych testowych, podczas których tworzyliśmy rozwiązania bez kontaktu z młodzieżą i tych docelowych, które odbędą się w bliskim dialogu z uczniami i młodymi bezrobotnymi.

Podstawowe braki: kompetencje miękkie i kontakt edukacji z rynkiem pracy

Kluczowe w procesie tworzenia rozwiązań, bez względu na metodę, jest prawidłowe zdefiniowanie problemu. Bezrobocie młodych to jedno z bardziej złożonych wyzwań, tak zwany wicked problem. W takiej sytuacji niemożliwe jest zdefiniowanie jednego źródła problemu – trzeba odnaleźć te jego elementy, które mają szansę silnie wpłynąć na wybraną sytuację. Podczas testowych warsztatów wybraliśmy dwa takie wątki: niski poziom umiejętności miękkich wśród uczniów oraz brak bieżąco aktualizowanych danych na temat popytu i podaży w poszczególnych zawodach.

Zderzyć się z rzeczywistością

Zakończony warsztat testowy jest podstawą do zaplanowanej na wrzesień drugiej rundy. Ta będzie już w pełni włączać uczniów i młodych bezrobotnych, czyli głównych odbiorców tworzonych rozwiązań. Jak bardzo wrześniowe rozwiązania będą się różnić od aktualnych? Przeczuwamy, że diametralnie! Na pewno powiadomimy Was o wynikach.

Rozwiązania wypracowane w trakcie warsztatów posłużą również jako uzupełnienie scenariuszy rozwoju Konina do roku 2050, który opracowują lokalni eksperci w ramach projektu Konin2050.

Chcesz wziąć udział w drugiej rundzie warsztatów? Napisz do nas!