Strategia przygotowana jako narzędzie do rozwiązywania problemów morskich Afryki w zakresie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.

Raport ma na celu wskazanie dróg rozwoju silnej gospodarki morskiej oraz możliwości pełnego wykorzystania potencjału afrykańskich wód morskich przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne.